Navnet Semai dækker over fondens tilbud til både børn og voksne.

Semaiskolen er vores opholdssted for børn og unge og en skole med overenskomst med Brønderslev kommune

Opholdsstedet Semaiskolen har tre adskilte afdelinger, to afdelinger på Kalumvej 58, Serritslev, Brønderslev og Enggaarden er beliggende 8 km. fra opholdsstederne på Enggaardsvej 51 i Brønderslev

Vores dagligdag er præget af forudsigelighed og troværdighed – og vi tilstræber en varm og imødekommende atmosfære. Vi har udelukkende uddannet pædagogisk personale, der arbejder målrettet på de mål som vi sammen opsætter på baggrund af det enkelte barns handleplan.

Vi har ansat overlæge, psykiater Jakob Ørnberg, og psykiatrisygeplejerske Hanne Lottrup for at tilføre en yderligere dimension i vores faglige spændvidde.

Vi er godkendt til at modtage børn i vores opholdsdel, til aflastning, udslusning og efterværn. Vi er ligeledes godkendt til at modtage børn akut til udredning m.h.p. at finde egnet placering til barnet, og endeligt er vi godkendt til 4 individuelt tilrettelagte soloprojekter for børn der i en periode ikke kan være sammen med andre børn.

Vores pris er individuelt afstemt efter kommunes skøn omkring den unges støttebehov. Vores soloprojekter er godkendt af Socialtilsyn Nord

Hvis du ønsker at vide mere, kan du læse en inspirerende artikel om Semaiskolen her.

 

Studienord er vores STU afdeling hvor der kan sammensættes uddannelsestilbud til unge der har brug for en særlig tilrettelagt uddannelse. – En uddannelse som sammensættes individuelt og som kan indeholde skole, praktik og praktiske fag med den sammensætning der passer til den enkelte unge.

I Studienord kan vi også tilbyde erhvervsforberedende skolegang, hvor vi hjælper med at forberede til den ønskede ungdomsuddannelse

 

Drivværket er vores beskæftigelsestilbud på Syrenvej 51, Serritslev, Brønderslev. Her er der mulighed for at afprøve praktiske færdigheder indenfor både kreative og håndværksmæssige områder. Vi løser opgaver i nærmiljøet og håber på sigt at få vores egen butik

 

Semaivox er vores voksenafdeling. Her tilbyder vi støtte til voksne i eget hjem og inden længe slår vi dørene op for et botilbud til voksne.