Vi har i samarbejde med Rambøll Management consulting deltaget i udarbejdelsen af ovennævnte håndbog, – og har bidraget med vores viden om anvendelse af Resultatdokumentation,

http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/resultatdokumentation-og-evaluering-2013-handbog-for-sociale-tilbud-2