"Så kom jeg på Semaiskolen og det er faktisk sket rigtig meget siden jeg kom herop.
Jeg er ikke sådan en hård type mere, udover hvis jeg skændes med nogle eller sådan noget i den retning. Men det har hjulpet mig rigtig meget at komme herop. Jeg skal tage min eksamen snart, jeg skal på en uddannelse. Måske på Hedegårdskolen eller på HG Flex i Aalborg vest. Det har jeg aldrig regnet med, da jeg var på skovbyskolen. Jeg har mere overskud nu hvor jeg er ved at rette op på mit liv. Det er gået rigtigt godt hvis jeg selv skal sige det, men mit liv er blevet meget nemmere da jeg kom herop, Selv om jeg i starten ikke ville indse det. Men det lykkes mig at komme igennem det hele nu."

Pige 15 i terminsstil

Jeg mener, at jeg har rimelig medindflydelse, at jeg bliver hørt og til stadighed lærer noget. Jeg er glad for at bo på Semaiskolen, men vil hellere bo hjemme i Randers.

Dreng 16 år

Pige 14 år synes hun har 75 % indflydelse. Kan ikke forklare yderligere hvad det betyder. Hun kan godt lide at bo på Semaiskolen, men giver ellers ikke udtryk for andre ting hun går og spekulerer på. Hun udtrykker, at hun er glad for at bo på Semaiskolen, da hun er klar over at det eller ville gå hende galt. Mener at have medindflydelse på de fleste ting i hendes liv, og hun mener at der bliver lyttet til argumenter og ønsker.

Dreng, 14 år har det godt med at bo på Semaiskolen, og synes han bliver behandlet ordenligt. Ved godt at han har besværligheder., og han vil meget gerne arbejde med dem. Han synes han bliver hørt, når han siger noget. Han synes der er nogle der er bedre til at lytte end andre.

Pige 17 år føler sig medinddraget og det har været okay. Hun er blevet hørt i forhold til ønsket om at komme på gymnasiet og efterhånden også i forhold til ønsket om at komme i udslusning.

Dreng 15 år siger, at han er godt tilfreds og føler sig medinddraget og havende indflydelse.

Pige 12 år synes ikke hun har medindflydelse i forhold til tøj, make up og hår.

Pige 15 år giver udtryk for, at hun bliver hørt og medinddraget, blandt andet i forhold til at tvangsanbringelsen nu er ændret og at hun nu har mulighed for at komme mere hjem på weekend.

Pige 10 år føler sig medinddraget i og omkring Semaiskolen. Hun har overordentlig svært ved de familiemæssige forhold som hun synes hun ikke har indflydelse på.

Dreng 9 år kunne, efter lidt hjælp, godt se at han har mulighed for at vælge og føle sig inddraget på Semaiskolen. Han er glad og tryg ved de voksne på Semaiskolen. Han føler ikke han har indflydelse på ret meget i sit liv.

Dreng 15 år siger at cykelturen til skole sommetider er træls, men nogen gange er det ok.

Dreng 14 år oplever stor indflydelse på valg af tøj, frisure og hans udseende generelt. Han er glad for at han kan komme retur til Enggaarden, hvis weekenden hjemme bliver svær. Han oplever ikke at have indflydelse på pædagogikken omkring ham. Han giver udtryk for, at han er glad for at få udstukket rammerne, og selv have indflydelse på hvornår han gør de ting han skal, f.eks lektier. Han oplever at vi har tillid til ham indenfor Enggaardens rammer.