Citater fra sagsbehandlere i forbindende med det halvårlige behandlingsmøde

"Hvor er det utroligt at se hvilken positiv udvikling der er sket med vores unge mand efter kun 6 mdr. s anbringelse på Semaiskolen".

Familierådgiver i Horsens

Sagsbehandler synes vi har et godt samarbejde og laver fyldestgørende rapporter, hvor man kan se hvad der arbejdes med for at nå de mål der er sat og hvilke metoder vi bruger. Skolen er god til at forsøge noget nyt, og udvikle tingene bedst muligt.
Semaiskolen er gode til at lave betragtninger i forhold til forældre og de ting, der bliver sagt.

Sagsbehandler er meget tilfreds med det hun har fået tilsendt og mødet i det hele taget. Meget professionelt og godt stykke arbejde omkring den unge.

Glad for at der jævnligt bliver sendt mail til sagsbehandler vedrørende den unges trivsel.

Sagsbehandler ser en god udvikling for dreng 10 år. Semaiskolen er meget professionelle og organiserede. God struktur og godt samarbejde. Meget vidende om barnets problematikker.

Sagsbehandler og forældre giver udtryk for at samarbejdet er godt. Mailkorrespondance virker fint. sagsbehandler udtrykker stor tilfredshed med Semaiskolen.

Sagsbehandler er godt tilfreds med at pige 13 år er på Semaiskolen, der bliver gjort et godt stykke arbejde.

Læreren har et godt og stort engagement i skolen, og har flyttet barnet rigtig meget fagligt. Det virker også til at det har motiveret barnet

sagsbehandleren er tilfreds med rapporten, der er fyldestgørende. og aftalerne fra sidst er blevet overholdt.

Sagsbehandler udtaler; Det er en god og fyldestgørende rapport, med tydelige eksempler, der gør det mere forståeligt. Godt samarbejde –nemt at komme i kontakt med hinanden. Det er fint at tingene bliver afprøvet og at vi er konkrete.

Sagsbehandler udtrykker at Semaiskolen har stillet flot op til opgaven. Semaiskolen har forstået barnets problematik, og bakket hende op. Det er dejligt at se den positive udvikling., fysisk som psykisk. Semaiskolen har været rigtig gode i forbindelse med retsagen. En tak til alle på Semaiskolen og til forstanderen.

Sagsbehandler er fuldt ud tilfreds med samarbejdet. Er glad for at opfølgningsmøderne bliver holdt til tiden. Rapporterne er fyldestgørende, og sagsbehandler får besked når der sker noget. Er glad for hjælpen til barnet, f.eks i forbindelse med dødsfald og begravelse. Sagsbehandler synes vi gør et godt stykke arbejde med banet, men kan godt mærke at vi har været lidt nede mht sygdom. Synes der er god orientering, men kunne godt have tænkt sig at fået at vide, at barnet havde taget kontakt til sin far. Synes at kunne se at der er sket en positiv udvikling på fokuspunkterne og over hele linjen. Gode rapporter og skoleudtalelser, godt med eksempler.

Sagsbehandler siger at samarbejdet fungerer godt, og hun mener hun får de informationer hun har behov for.

Sagsbehandler synes at rapporten giver et godt billede af hvordan der arbejdes med det enkelte barn på Semaiskolen via punktet ”hvordan”.

Sagsbehandler giver udtryk for, at der er god og løbende kontakt til hende fra Semaiskolen. Hun forsøger at melde hurtigt tilbage. Men nævner også i den forbindelse at hun har travlt, grundet mange sager.