Citater fra forældre omkring samarbejdet

Jeg mener der er et godt samarbejde og at kontakten fungerer fint. Han synes at vi har lavet et st stort stykke arbejde med sønnen. Han kan tydeligt se, at drengen har udviklet sig. Der er ikke så meget ballade med sønnen som tidligere.

En Far

Jeg mener samarbejdet fungerer fint, vi kan godt være uenige om nogle ting, men vi er som regel altid enige om datterens fremtid. Far føler sig ordentligt informeret, ellers kontakter han skolen

En Far

Far synes det går godt og fremad i skolen. Samarbejdet fungerer godt i alle henseender, og der bliver lavet et godt stykke arbejde med datteren.

En Far

Far giver udtryk for, at der overordnet har været et godt informationsniveau omkring datteren, dog kunne han have ønsket at have fået at vide, at der var skole/hjem samtale. Samarbejdet har været fint, dog har afstanden indimellem været lidt besværlig. Far har været glad for nyhedsbrevene, der har været sendt ud.

Synes han er blevet taget med på råd og har haft tillid til Semaiskolen.

Forældrene er godt tilfredse med samarbejdet og får de informationer de har behov for.

Mor er meget glad for at sønnen bor på Semaiskolen, da det ikke er godt for ham at bo i hjemkommunen. Mor er benovet over det arbejde, der laves med sønnen. Mor føler sig velinformeret, og der er en god kommunikation hende og skolen imellem. Hun får svar på de spørgsmål hun stiller.

Forældrene er meget tilfredse med sønnens ophold på Semaiskolen. De kan se tydelig fremgang på godt 16 mdrs ophold. Det er samtidig hårdt for forældrene, men begge er enige i, at det er det bedste for sønnen at være på Semaiskolen. Begge forældre er positive og glade for samarbejdet.

Mor synes det var en forvirret start, men hun har nu efterhånden fået styr på telefonnumre og personale. Alle giver udtryk for at samarbejdet fungerer godt.

Mor giver udtryk for at hun har oplevet et godt samarbejde. Der er stor tilfredshed fra skolens side og vi værdsætter at samarbejdet har været præg af stor grad af loyalitet og ærlighed.

Jeg er godt tilfreds med samarbejdet med Semai. ”sønnen får mine aftaler med Jer at vide”.

Far

Føler mig godt taget imod og vellidt. Dejligt at datteren har mulighed for ind imellem at komme hjem på ekstra weekend.