Semaiskolens fritidstilbud dækker over :

  • 4 eftermiddage ugentligt med henholdsvis aktivitet og arbejdspraktik
  • Oplevelsestur
  • Sommerferie
  • Ski aktivitetstur
  • Koloni

Aktivitet

Mandag og onsdag efter skoletid kl. 14-16.

Børnene deltager på hold med 5-6 børn i forskellige tilrettelagte aktiviteter fx ridning, klatring, fodbold, svømning, skov og strand, halaktivitet, boldlege. Overvejelserne bag aktiviteterne er troen på, at børnene profitere af et højt aktivitetsniveau hvor de får brugt deres kroppe på en konstruktiv måde.

Målet er, at aktiviteten skal være et rum hvor pædagoger og lærere sammen med børnene får mange sjove, nære og indimellem grænseoverskridende oplevelser.

Børnene lærer de social spilleregler som er forbundet med leg og idræt. Samtidigt er der i aktiviteten stor mulighed for social læring børnene imellem i et rum, hvor der ikke findes de samme krav og nederlag, som de ofte forbinder skolen med. Det er det sociale der kommer i første række frem for at aktiviteten gennemføres. Det tilstræbes at så stor en del af børnenes oplevelser gennem dagen skal være positive og succesfulde.

Arbejdspraktik

Tirsdag og torsdag efter skoletid fra kl. 12-16.

Børnene laver sammen med voksne praktisk arbejde, som f.eks slå græs, male, rengøring, indkøb, reparationer, bilvask osv.

Efterhånden som børnene magter det, laves mere og mere selvstændigt- med en voksen stand by. Når det vurderes at de er i stand til at udføre et stykke arbejde selvstændigt på en tilfredsstillende måde, samtidigt med at de formår at ”begå sig” i en arbejdssituation, kommer de i ”praktik”. I første omgang er børnene med til at ønske hvilken praktik de kunne tænke sig. Herefter forsøger praktiklederen at indfri børnenes ønskerne hos virksomheder i lokalmiljøet, der herefter har barnet i praktik 2 eftermiddage om ugen.

Der er løbende kontakt til praktikstederne hvor der drøftes hvordan det går og evt. problemer løses.

Målet er at give barnet erfaringer og succesoplevelser m.h.t. at kunne begå sig på en arbejdsplads og indordne sig under de krav arbejdsstedet måtte stille, og sidst men ikke mindst at give indsigt til brug ved fremtidigt erhvervsvalg.

Oplevelsesturen

Turen varer fra mandag til fredag begge dage incl.

Formålet med turen er at børnene dels skal lærer naturen at kende over længere tid. Dels lære deres egne personlige og sociale grænser bedre at kende, og at de overskrider disse og får succesoplevelser. Der arbejdes samtidigt på at skabe bedre samarbejde og tillid mellem kammerater og voksne.

Børnene bor i selv-lavede bivuaker i skoven ( Rold Storskov), laver mad på bål, løber orienteringsløb, gennemgår sansebaner, øver i samarbejde samt individuelle aktiviteter hvor der er fokus på netop det enkelte barns behov.

Sommerferien

Formålet med sommerferien er rigtig FERIE, eksempelvis Italien, Adiaterhavet med fokus på lege, hygge, tage på marked, opleve ny kultur. Bo tæt sammen i telte i små grupper. Et anderledes tæt forhold til hinanden og de voksne.

Skiaktiviteter i Norge

Også på denne tur er det sociale sammenhold og den fysiske aktivitet i andre rammer hovedindholdet. Alle er ude i sneen fra morgenstunden og minimum til over middag, alt efter hvad den enkelte magter rent fysisk. Vi bor i hytter hvor der er hygge med varm kakao, spil, sauna, snebadning o.s.v.

Koloni

Her er der tale om en tur med udgangspunkt i at opleve Danmark fra en eller anden vinkel. Det kan være Sønderjylland, Givskud Zoo, Legoland, sejle i kano på Gudenåen, en smut over grænsen til Tyskland o.s.v. men med fokus på at udvide barnets horisont, det sociale sammenhold, leg og hygge. Fritidsdelen er naturligvis en del af hverdagen for børn indskrevet på opholdsstederne men tilbydes også til eksterne skoleelever, da den hænger naturligt sammen med skoledagen.