Semaiskolen – 3 opholdssteder ved Brønderslev – Nordjylland

Semaiskolen er en fælles betegnelse for 3 opholdssteder; Enggaardsvej, Stuehuset og Hovedbygningen samt en intern skole.

Skolen og de tre opholdssteder har fælles forstander og administration, ligesom det overordnede menneskesyn og dermed den overordnede pædagogik er fælles. Alle ansatte på Semaiskolen er uddannet pædagoger eller anden fagrelevant uddannelse, og alle ansatte i skolen er uddannet lærer. Hver afdeling har sin egen afdelingsleder og de er økonomisk ansvarlige for daglig drift i afdelingerne.

Afdelingerne har åbent 365 dage om året og følger så vidt muligt den kommunale ferieplan.

Opholdsstederne har hjemrejseweekend hver anden weekend ( hvis den unge kan komme hjem), 3 uger i sommerferien, 3 dage i efterårsferien, 9 dage i juleferien (inkl. helligdagene), 3 dage i vinterferien, – men der er altid åbent v. behov

Pædagogiske rammer:

Vores pædagogik er baseret på tætte og ærlige relationer, hvor barnet/den unge bliver set og hørt, samtidig med at den professionelle tager ansvaret for relationens kvalitet. Hver barn har tilknyttet en kontaktpædagog, som foruden at have ansvaret for arbejdet med det enkelte barn er koordinator for samarbejdet med forældre og den anbringende kommune.

Vi er et opholdssted med et højt aktivitetsniveau og bruger nærmiljøets tilbud til at integrere børnene/de unge i nærsamfundet.

Vi tilbyder:

En hverdag med forudsigelighed, trygge rammer og tæt voksenkontakt.

Voksne, som er troværdige, tydelige, kompetente, engagerede, omsorgsfulde, og som altid er der, når det enkelte barn/den unge har brug for det.

Tæt samarbejde med skolen hvor vi skaber det miljø, hvor den enkelte kan udvikle sin selvfølelse og dermed tage medansvar i sin egen udvikling og på sigt i sociale sammenhænge.

Mål:

Målet er at øge den enkeltes selvfølelse således at han/hun bliver i stand til at mærke sig selv og med voksenhjælp erkende egne problemstillinger og bearbejde dem. En styrket selvfølelse åbner op for anerkendelse af sig selv og dermed anerkendelse af sociale behov og sammenhænge.

Vi arbejder målrettet på at den unge tilegner sig nødvendige kompetencer for senere at kunne stå på egne ben.

Samtidig er det et mål, at vi gennem en dynamisk og aktiv dagligdag opbygger en positiv identitet og selvtillid. Vi ønsker at bryde grænser og fastlåste mønstre og erstatte dem med succesoplevelser.

Vi ønsker at styrke de skolemæssige og arbejdsmæssige færdigheder under skyldig hensyntagen til ovenstående, for der igennem at ruste børnene/ de unge til at kunne klare sig bedst muligt i en svær verden.

Fysiske rammer:

Opholdsstedet Hovedbygningen er beliggende i et nedlagt landbrug i Serritslev, ca. 8 km fra Brønderslev i Nordjylland. Bygningerne er indrettet med beboelsesafdeling, Vores børn/unge har eget værelse, som er møbleret ved indflytningen. Herudover findes værkstedsafdeling, skole, køkken/kantine, administration, sportshal og net-cafe. Grunden rummer ud over haven, skaterrampe, fodboldbane og klatretårn.

Opholdstedet Enggaardsvej er beliggende i den syd-vestlige udkant af Brønderslev by. Stedet er indrettet i et gammelt husmandssted og har 5 ha. engområde omkring sig. De unge på stedet har hvert sit værelse, der er spisekøkken, stue og fælles aktivitetsted /netcafe. Udenfor er der plads til at køre på stedets go-cart og der er ved at blive anlagt en krolf bane (krokket/golfbane)

Vi har fælles for Semaiskolen råderet over et stykke skov.

Praktiske rammer:

Ud over aktiviteter på selve opholdsstedet, hvor i flæng kan nævnes sportsaktiviteter, trampolin, musiklokale, multimedie, klatring, boldspil inde og ude, har vi egen båd med vandsportsudstyr. Også skovaktiviteter og friluftsliv er en stor del af Semaiskolen året rundt. Herudover deltager børnene/de unge i lokalsamfundets aktiviteter ( idrætsklub, ungdomsklub, ungdomsskole m.v.)

2 gange om året rejser vi på henholdsvis skiaktivitetstur og sommerferie (Sydeuropa), ligesom vi tager på koloni i starten af august og på oplevelsestur i slutningen af september.

Arbejdspraktik er en anden del af fritidstilbudet, hvor man i starten arbejder side om side med pædagogerne her på stedet, for senere at have arbejdspraktik i lokalsamfundet.

Skoletilbud:

Der er intern skole, er godkendt af Brønderslev kommune – Nordjylland. Skolen bliver benyttet dels af opholdsstedet, dels af elever anbragt i familiepleje eller fra lokalsamfundet. Eleverne er fordelt i fire skoleklasser.

Skolegrupperne holder til i hver sin bygning og der er 3 elever til hver lærer.

Skolen arbejder tæt sammen med opholdsstedet, således at hver elev har en kontaktlærer, som jævnligt holder møde med kontaktpædagogen, for der igennem at sikre en helhed i døgntilbudet.

Skolen tager udgangspunkt i den enkelte elev og tilrettelægger undervisningen under hensyntagen til barnets/den unges faglige og sociale færdigheder. Undervisningen er tema- og oplevelsesorienteret, vekslende med perioder med egentlig træning i de enkelte fag.