skolen4STU  og individuelle skoletilbud.

P.g.a. de nye lovgivningsmæssige krav om at vi skal ha 10 indskrevne elever for at indgå overenskomst med Brønderslev kommune, er den hidtidige overenskomst  ophørt. Vi samarbejder dog stadig med PPR i Brønderslev, der forestår de skolepsykologiske undersøgelser, indhenter de nødvendige oplysninger fra PPR i hjemkommunerne, og er en del af visiteringen til Semaiskolens specialskoletilbud.

Vi har en undervisningsoverenskomst med Brønderslev kommune  vedr. specialpædagogisk bistand i et Lille undervisningsmiljø

( Bek . 702 §11. af 23.06.14)

Vi er underlagt gældende lovgivning om undervisningsplaner, og udarbejder desuden kvartals, uge og dagsplaner for de enkelte unge for at gøre skoledagen så overskuelig som muligt.

Specialundervisningen foregår jvf. folkeskoleloven.

Semaiskolen er også godkendt til at afklare og afvikle STU- særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
Se særskilt hjemmeside og følg os på StudieNord på Facebook

Vi har i vores tilbud lagt vægt på individuel tilrettelægge et skema, der løbende kan justeres i forhold til udvikling og behov.

 

Vores tilbud kan omfatte følgende linjer :

 • Håndværk
 • Køkken, Ernæring og Service
 • Studieforberedende linje

skolen2og følgende valgfag:

 • Kropsmassage, afstressning
 • Boligindretning, farvelære, istandsættelse af møbler
 • Medie, It
 • Adventure, klatring, Mountin Bike, Kitesurfing, kano, kajak ol.
 • Natur og jagt
 • Fitness og ernæring
 • Håndarbejde og smykkefremstilling
 • Pasning af dyr, herunder ridning, og hundetræning
 • Kontor og bogholderi

På Studie Nord har vi ansat en psykolog der kan lave indledende udredninger og samtaleforløb, ved behov.
Ud over de nævnte linjer og valgfag, vil vi til enhver tid kunne skaffe relevante praktikpladser og tilgodese individuelle behov.

Engagement – Troværdighed – Anerkendelse – Rummelighed

På Semaiskolen bestræber vi os på høj faglighed, hvor målet for den enkelte elev er differentieret og hvor alle elever som har kundskaberne til det, får en afgangseksamen.

 

skolen3Vi vægter fagligheden højt, har det nyeste materiale indenfor mange fagområder, tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer indenfor fagene, viser hensyn til hvis barnet har en diagnose og får tilpasset undervisningen til den enkelte elev.

Vores undervisning foregår primært via interaktive tavler. Alle børn får ved indskrivning udleveret en bærbar computer til brug i skolen.

Vi har et lærerteam der favner bredt fagligt og som har erfaring i at undervise børn med problemfyldte skoleforløb bag sig.

Siden 2007 har 36 elever bestået eksamen og er videre ud i uddannelsessystemet/ arbejde el. lign.

Sidste nyt fra afgående eksamenselever er at en læser til pædagogisk assistent og har taget kørekort, en går på HF, spiller på ligaplan i håndbold og bor i egen lejlighed, En ung mand har aftjent værnepligt og er i gang med sit andet år på HF. Yderligere har han fritidsjob på en statoilltank til at supplere sin su og betale for lejlighed. En elev er i gang med sit sidste år i lære som kok på et stort hotel i Aalborg og drømmer om at komme ud at bruge sin uddannelse i udlandet.

I 2013 fik tre af vores elever ” hue ” på

Alt i alt er vi en skole der vægter uddannelse og skole højt samt har forventninger til eleverne om at de passer deres skolegang.