Med Engagement mener vi:

At vi som medarbejdere er opmærksomme på vores opgaver som rollemodeller og herigennem er positivt indstillet overfor og fleksibel i forhold til udfordringer og problemstillinger i arbejdet med børn, unge, forældre, interne- og eksterne samarbejdspartnere. At vi er involverende, nærværende og anerkendende i relationen til de mennesker vi omgås.

Med Troværdighed mener vi:

At vi er ærlige i vores kommunikation med børn, unge, forældre, interne- og eksterne samarbejdspartnere. At vi handler konsekvent ved at gøre det vi siger vi gør og overholder aftaler. At vi er loyale og handler professionelt overfor Semaiskolens værdier, normer og struktur.

Med Anerkendelse mener vi:

At vi udviser gensidigt ansvar, respekt og tillid til andre mennesker. At der skal udvises respektfuldhed og en ligeværdig kommunikation. At der skal foregå interaktioner hvor vi er lyttende og nærværende, hvorudfra der skal opstå udvikling og glæde.

Med Rummelighed mener vi:

At vi giver plads til individualisme, og tilgodeser de enkelte børns behov på trods af deres forskellige holdninger og normer. At vi har en positiv grundholdning som til stadighed bevares i vores tilgang til børnene. At vi ser muligheder frem for begrænsninger i vores arbejde.